Aan alle verenigingen, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van B&W gemeente Maasgouw

Door Gilsing lokale media

Wie werkt er mee aan een mooie avond?
Op 5 en 7 november a.s. organiseert Menswel in opdracht van de gemeente Maasgouw een Avond voor Mantelzorgers. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen.
Wist u dat er in de gemeente Maasgouw ruim 550 geregistreerde mantelzorgers zijn? Mantelzorgers verzorgen en ondersteunen in hun gezin of hun omgeving een ander, zonder dat ze daar geld voor terugkrijgen. Zij doen dat naast school, werk, het eigen huishouden en reguliere bezigheden.
Om deze mantelzorgers te bedanken en waarderen voor hun inzet biedt de gemeente hun rondom de landelijke Dag van de Mantelzorg een feestelijke culinaire avond aan. Dit jaar wordt deze op twee plekken georganiseerd (Beegden en Brachterbeek). Tussen 17 en 22 uur krijgen mantelzorgers een diner aangeboden met tussen de gangen optredens van lokale artiesten.
Hierbij willen we verenigingen en organisaties vragen om een vrijwillige bijdrage aan deze avond te geven en daarmee iets te doen voor al die mantelzorgers van Maasgouw. Wij zoeken mensen voor o.a.:

  • het in elke kern bezorgen van de uitnodigingen en posters
  • het klaarmaken, versieren van de ruimte
  • het serveren van het diner
  • het opruimen tijdens en achteraf
  • het bemensen van de garderobe
  • het verzorgen van een optreden
  • eventueel het vervoer van deelnemers

Zoals u weet: vele handen maken licht werk! Dus: hoe meer vrijwilligers, hoe beter. Wanneeruit meerdere organisaties enkele vrijwilligers meedoen, kunnen we er met elkaar een mooie avond van maken.
We zullen proberen zo veel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren qua werkzaamheden en tijden. Wat het oplevert? Blije gezichten en een goed gevoel.
Natuurlijk zijn we graag bereid het gesprek aan te gaan en eventuele vragen te beantwoorden. Er is samenwerking met KLIK Maasgouw (vrijwilligerscentrale). Ook daar kunt u zich melden.
Naast deze oproep zal de avond ook gepresenteerd worden in de pers en sociale media. Daarin zullen alle deelnemende organisaties genoemd worden.
Voor aanmelden of meer informatie: mail met paul.heffels@menswel.nl  of bel hem op nummer 0475-484848.

|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties